Avies omvat alles wat binnen mijn expertise ligt op het gebied van cultuurveranderingen binnen een organisatie, communicatie, samenwerking, leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie, teamwork en het omgaan met werkdruk. 
 

Denkt u bij advies ook aan:

 
  • Werven, binden en behouden van vrijwilligers
  • Het creëren van een veilige (werk) omgeving
  • Interne en externe communicatie (PR)
  • Beleid ontwikkelen, het schrijven van beleidsplannen, het uitvoeren ervan en  het uitgevoerde beleid evalueren
  • Time management
  • Fondsenwerving
  • Het opzetten van specifieke projecten