top of page

Gabriëlle Konings;

trainer, coach, manager

 

Ik ben een mensen-mens in hart en nieren met een sterk vermogen tot het verbinden van mensen, zowel aan elkaar als aan de organisatie waarvoor men werkt en het doel wat men samen wil bereiken.

Kenmerkend voor mij is mijn passie voor het werken met vrijwilligers, mijn streven naar kwaliteit, het trainersbloed wat in de genen zit en een groot empathisch vermogen voor de mensen met wie ik werk. Door de inzet van mijn bezieling, relativeringsvermogen, creatief denken en humor worden de trainingen en workshops door de deelnemers ervaren als zeer inspirerende bijeenkomsten.

Missie:

Door middel van training, coaching, kennisoverdracht en advies, zorg dragen voor het voortdurend verbeteren van het functioneren van:

 

  • vrijwilligers in bestaande of nog in oprichting zijnde non-profit organisaties

  • beroepsmatig betrokken mensen in (non-) profit organisaties

  • in werking zijnde (non-)profit organisaties 

Visie: 

Nederland is een vrijwilligersland. Nergens ter wereld werken er zoveel vrijwilligers binnen non-profit organisaties als in Nederland. Ik ben in staat de inzet en kwaliteit van vrijwilligers op een hoog niveau te brengen. Een niveau waarbij ze inzicht hebben in hun motivatie, hun kwaliteiten, hun valkuilen, hun manier van doen, wat ze meenemen en wat ze komen halen. Daarnaast vind ik het van groot belang dat vrijwilligersorganisaties zowel op operationeel, tactisch en strategisch niveau goed opereren. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de vrijwilligers werken in een gezonde organisatie, de organisatie werkt met gemotiveerde, goed opgeleide vrijwilligers. Zo blijft Nederland een vrijwilligersland bij uitstek.

 

Daarnaast werk ik graag met coördinatoren, managementteams en besturen om (non-) profit organisaties op een hoog niveau te laten functioneren. 

 

Sleutelwoorden voor mij in het werk binnen de (non-)profit sector zijn: kwaliteit en diepgang.

Werkervaring:

Sinds 1997 ben ik werkzaam in het non-profit circuit. Eerst als coördinator voor Stichting Hospice Groep Haarlem e.o., later als directeur voor dezelfde organisatie (een stichting die vrijwilligers inzet in de zorg voor terminaal zieke mensen, thuis of in het Hospice in Haarlem).

In de afgelopen 19 jaar heb ik vele vrijwilligers en coördinatoren getraind, gecoacht en begeleid. Daarnaast heb ik de organisatie van een kleine groep mensen uitgebreid naar een middelgrote organisatie met inmiddels meer dan 100 vrijwilligers. In 2015 heb ik het project 'unielocatie' afgerond voor deze stichting. In dit verandertraject is de stichting van twee kleinere Bijna Thuis Huizen samengevoegd in een grotere locatie op de rand van Haarlem/Heemstede. Dit project is volledig gefinancierd door eigen fondsenwerving en andere (niet overheids-) gelden.

Naast dit werk geef ik sinds 1997 training, coaching en advies.

 

Vanaf 2010 heb ik, samen met een groep enthousiaste mensen, een Inloophuis voor kankerpatiënten opgericht in Kennemerland. Dit huis is geopend in mei 2012. Voor dit project heb ik de fondsenwerving gedaan en de vrijwilligers getraind. 

 

Vanaf 2013 verzorg ik landelijke trainingen voor Hospices en VPTZ-organisaties, begeleid ik besturen op het gebied van beleid en landelijke ontwikkelingen in de palliatieve terminale zorg, geef ik intervisie aan coördinatoren en ben ik continu nieuwe trainingen aan het ontwikkelen.

 

Vaardigheden:

  • 1e graads docent: didactische en methodische vaardigheden, performen in openbaar

 

  • academie voor Natuurgeneeskunde  (afstudeerrichting massage): gespreksvaardigheden, coaching, diverse vormen van massagetechnieken, bewustwordingstechnieken

 

  • middle management: de visievertaler, de ondernemer, de projectmanager, de teamleider, de organisator, de people manager

 

  • trainersopleidingen: train de trainer opleiding, voice dialogue , voicedrama, psychodrama, werken met groepen, de diverse leerstijlen, verlevendigen van trainingsmodellen, korte spelvormen en energizers, coachings-en intervisiemethodieken

bottom of page